Ekspresjonistiske, figurative og intuitive malerier. Atelier i kulturverkstaden Magasinet, Voss.