Atelier 3 etg/ Studio 3rd floor

Bente Møn
Kulturverkstaden Magasinet
Magasinvegen 14
5705 Voss
Norway

Ope/ Open

Velkommen innom.
Send sms eller ring for avtale om eg ikkje er der. 95239408.

Welcome
Call or text me if I m not in the studio.
+ 47 95239408