Atelier 3 etg/ Studio 3rd floor

Bente Møn
Kulturverkstaden Magasinet
Magasinvegen 14
5705 Voss
Norway

Ope/ Open

Velkommen innom, varierende åpnings tider.
Send sms eller ring for avtale.

+47 95 23 94 08.

Welcome
Call or text me for apointment.
+ 47 9523940